Дослідження впливу типу органічного розчинника на старіння золів етилсилікату | Архив НУЦЗУ


Просмотр информации о документе


Название:Дослідження впливу типу органічного розчинника на старіння золів етилсилікату
Коллекция:Материалы научных конференций
Авторы: Нехода Д.Ю., Скородумова О.Б., Шуба І.В.
Ключевые слова: , , , , ,
Издатель:НТУ "ХПІ"
Год публикации:2011
УДК:666.112
Вид документа:статья
Язык документа:украинский
Добавлен в архив:21.09.2016
Сводная информация по документу:Нехода Д.Ю. Дослідження впливу типу органічного розчинника на старіння золів етилсилікату / Д.Ю. Нехода, О.Б. Скородумова, І.В. Шуба та ін. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №11 - Рішення поліваріантних задач у хімічній технології. - Х.: НТУ "ХПІ", 2011. - с. 254.
Короткая ссылка на файл: http://repositsc.net/?p=3479
Постоянная ссылка http://repositsc.net/doslidzhennya-vplivu-tipu-organichnogo-rozchinnika-na-starinnya-zoliv-etilsilikatu/
Ссылка на файл:

Дослідження впливу типу органічного розчинника на старіння золів етилсилікату 

Аннотация (русс.):Установлено, что наиболее эластичные и тонкие волокна можно получить в присутствии этанола и этилацетата. Использование этилацетата позволяет получать тонкие волокна с гладкой поверхностью, исключив стадию нагрева гидролизата
Аннотация (укр.):Установлено, що найбільш еластичні й тонкі волокна можна одержати в присутності етанолу й етилацетату. Використання етилацетату дозволяє одержувати тонкі волокна із гладкою поверхнею, виключивши стадію нагрівання гідролізату
Аннотация (англ.): 

 © 2015 — 2019 Центр информационных технологий НУЦЗУ