Сучасні способи підвищення екологічної безпеки експлуатації енергетичних установок | Архив НУЦЗУ


Просмотр информации о документе


Название:Сучасні способи підвищення екологічної безпеки експлуатації енергетичних установок
Коллекция:Монографии
Авторы: Вамболь В.В., Вамболь С.А., Кондратенко А.Н., Строков О.П.
Ключевые слова:
Издатель:НУЦЗ України
Год публикации:2015
УДК:504.064.4:621.431
Вид документа:учебное пособие
Язык документа:украинский
Добавлен в архив:10.02.2017
Сводная информация по документу:Вамболь, С.О. Сучасні способи підвищення екологічної безпеки експлуатації енергетичних установок [Текст]: монографія / С.О. Вамболь, О.П. Строков, В.В. Вамболь, О.М. Кондратенко. – Х.: НУЦЗУ, 2015. – 212 с.
Короткая ссылка на файл: http://repositsc.net/?p=3687
Постоянная ссылка http://repositsc.net/suchasni-sposobi-pidvishhennya-ekologichnoyi-bezpeki-ekspluatatsiyi-energetichnih-ustanovok/
Ссылка на файл:

http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/Articles/vambol/vambol_monografia2015.pdf

Аннотация (русс.):
Аннотация (укр.):Підвищення екологічної безпеки процесу експлуатації енергетичних установок, обладнаних поршневим двигуном внутрішнього згоряння, на думку авторського колективу, являє собою актуальну науково-технічну задачу. Комплексне вирішення такої задачі є можливим шляхом створення системи управління екологічною безпекою цього процесу на основі застосування метода аналізу ієрархій. Слід зауважити, що створена авторським колективом і описана у цій монографії, система управління екологічної безпекою процесу експлуатації енергетичних установок, обладнаних поршневим двигуном внутрішнього згоряння, вирізняється науковою новизною. Практична цінність такої системи управління полягає у тому, що вона придатна для впровадження у науково-дослідну роботу з метою пошуку нових рішень забезпечення екологічної безпеки такого процесу. Перший, підготовчий, етап у структурі запропонованої системи управління передбачає ідентифікацію джерел факторів екологічної небезпеки, аналіз нормативно-правової бази й класифікацію цих факторів з урахуванням особливостей їхнього генезису і значущості. Основна частина монографії присвячена створенню бази знань для формування першого етапу системи управління. Для цього шляхом аналізу спеціалізованої науково-технічної літератури виявлено і описано поршневі двигуни енергетичних установок як джерело екологічної небезпеки й встановлено, що основним полютантом у них є відпрацьовані гази, особливу увагу у яких слід звернути на тверді частинки. Саме тому два розділи монографії присвячені створенню класифікацій способів і засобів впливу на відпрацьовані гази дизельних двигунів, а саме очищення, перетворення і нейтралізації за допомогою фільтрів твердих частинок. Також запропоновані класифікації способів і засобів здійснення процесу регенерації фільтрів. Обидві класифікації побудовані із застосуванням системного підходу. Їхня практична цінність полягає у придатності для пошуку нових варіантів конструкції й способів функціонування фільтрів, а також раціональних рішень реалізації процесу їх регенерації. Монографія буде корисною науковцям та інженерно-технічним працівникам, аспірантам, ад’юнктам, студентам, курсантам і слухачам, які навчаються за спеціальностями «Автомобільний транспорт» і «Технології захисту навколишнього середовища».
Аннотация (англ.): 

 © 2015 — 2022 Центр информационных технологий НУЦЗУ