Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление | Архив НУЦЗУ

Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление


Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Інституційна система Європейського Союзу у галузі боротьби з катастрофами (частина 2)


Куц Ю.О.Лєрмонтова Ю.О.Труш О.О.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Формування інституціональних засад діяльності органів місцевого самоврядування в Україні як суб’єктів забезпечення цивільного захисту


Андреєв С.О.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Методологічні засади державного управління сферою захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій


Титаренко А.В.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Прийняття управлінських рішень в системі надання державних послуг у сфері цивільного захисту


Григоренко Н.В.Ляшевська О.І.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Роль і місце організаційної, соціальної й інформаційної складових у реалізації державної регіональної політики в умовах невизначеності


Лукиша Р.ТОпанасенко Я.О.Помаза-Пономаренко А.Л.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Теоретико-методологічні засади державного регулювання розвитку регіону


Майстро С.В.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Принципи «європейського регіоналізму» в організації системи державного управління та освіти України


Глуха В.В.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Reformation of the state administration of higher education: Ukrainian and European experience


Помаза-Пономаренко А.Л.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Особливості управління персоналом при проектній організації діяльності


Бублій М.П.Дєгтяр А.О.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в сфері електроенергетики в європейських країнах: досвід і перспективи


Улида В.Ю.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Основні характеристики стратегічних комунікацій


Соловйов С.Г.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Особливості реалізації молодіжної політики в Україні та за кордоном: управлінський аспект


Луценко С.М.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Аналіз решітка/група як інструмент деліберативного аналізу державної політики


Лашко А.О.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Інформаційне забезпечення публічної влади як чинник національної безпеки держави в умовах глобалізації


Крюков О.І.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Сутність екологічної політики в контексті державного управління


Колєнов О.М.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Обґрунтування підходів до розробки стратегії забезпечення розвитку електроенергетичної галузі України


Євдокімов В.А.Дєгтяр А.О.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Напрямки державної політики у сфері реформування електроенергетичної галузі в Україні


Гончаренко М.В.Дєгтяр А.О.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Особливості формування та реалізації державної інвестиційної політики в різних країнах світу


Голеніщева Є.Ю.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Уніфікація механізмів державного регулювання в сфері рекламної діяльності


Шведун В.O.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Організаційний механізм державного управління виховними процесами у вищих навчальних закладах України


Хмирова А.О.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Державне регулювання транспортною сферою


Степанов В.Ю.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Формування методологічних основ удосконалення механізмів державного управління у сфері безпеки поводження з твердими побутовими відходами


Клімчук Ю.В.Олениченко Ю.А.Соболь A.H.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Зайнятість населення: сутність, форми, механізми державного регулювання


Мельниченко О.А.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Економічні механізми забезпечення інноваційного розвитку вищого навчального закладу


Коврегин В.В.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Застосування економічного механізму державного реформування середньої освіти


Карпеко Н.М.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Вплив показників ЗЕД на розвиток транспортно-логістичної системи України в умовах євроінтеграції


Івашова Л.М.Шатрова К.І.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Механізми управління конфліктами у сфері публічних відносин


Древаль Ю.Д.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Страхування як механізм зменшення ризиків у процесі державного регулювання


Дєгтяр А.О.Соболь Р.Г.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Світовий досвід впливу держави на розвиток економіки


Бородін О.Д.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Можливості використання міжнародного досвіду державного регулювання у сфері туризму в Україні


Ахмедова О.О.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Контроль як функція державного управління освітньою діяльністю у ВНЗ Збройних Сил України


Полторак С.Т.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Державне управління та університетська автономія в системі розвитку трудового потенціалу вищого навчального закладу


Мороз С.А.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Генезис та структура нормативно-правового регулювання державного оборонного замовлення в Україні


Красников Є.В.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Аналіз сутності поняття «державна освітня політика»


Алієва П.І.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Щодо розробки нової конфігурації та механізмів державного управління системи забезпечення пожежної безпеки в Україні


Кулєшов М.М.Руденко С.Ю.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Специфіка державної кадрової політики в єдиній державній системі цивільного захисту України


Гада О.Б.Мельниченко О.А.Ященко О.А.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Guidelines of the improvement of the state policy of territorial development


Помаза-Пономаренко А.Л.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Поняття та зміст механізмів державного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів в умовах глобалізації економіки


Мамедов С.А.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Система державної політики сталим розвитком регіону


Ляшевська О.І.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Соціально-економічний розвиток регіонів в умовах ризиків як об’єкт державного управління


Лукиша Р.Т
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Світовий досвід формування політики регіонального розвитку


Кінщак А.В.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Характеристика державного механізму планування розвитку територій в Україні


Беззубко Б.І.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Аналіз стану функціонування правового механізму державного управління у сфері підготовки фахівців служби цивільного захисту


Харламова Ю.Є.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Основні положення механізму відтворення людських ресурсів в процесі забезпечення розвитку аграрного потенціалу України


Пугач А.М.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Державне регулювання розвитку трудового потенціалу ВНЗ: встановлення граничного віку перебування на посадах науково-педагогічних працівників


Мороз С.А.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Правове регулювання проходження державної служби в органах ДСНС


Барабаш Г.О.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Зарубіжний інструментарій державної екологічної політики


Колєнов О.М.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Аналіз недотримань рекламного законодавства України


Шведун В.O.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Система державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності


Улида В.Ю.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Аналіз результативності впливу механізмів державного управління на процес поводження з твердими побутовими відходами на етапі їх формування


Долгодуш Н.Н.Олениченко Ю.А.Соболь A.H.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Перспективи вдосконалення механізму державної підтримки експортоорієнтованого бізнесу в Україні


Мерзляк А.В.Скрябіна Д.С.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Механізми економічного становлення наукових досліджень в Україні


Луценко Т.О.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Розвиток електроенергетичної галузі в Україні: сучасний стан і механізми державного регулювання


Євдокімов В.А.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Правова спрямованість державного регулювання розвитку страхового ринку в Україні


Дєгтяр А.О.Соболь Р.Г.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Complex analysis of Ukrainian state financial security in present conditions


Денісюк О.В.Шведун В.O.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Напрямки вдосконалення механізмів державного регулювання розвитку альтернативної енергетики в України


Волошин О.Л.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Роль дієвого механізму державного управління в активізації процесів розвитку туристичної індустрії


Білотіл О.М.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Развитие общественной экспертизы и контроля за деятельностью органов власти


Беззубко Л.В.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Державне регулювання процесу активізації академічної мобільності


Антонов А.В.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Проблеми формування інвестиційного клімату України


Косенко А.В.Ульянченко Ю.О.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Теоретико-історичні засади державного управління реформуванням військових комісаріатів


Нікулін К.О.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Теоретичні засади формування механізму публічно-приватного партнерства в підприємництві


Майстро С.В.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Теоретико-методологічні підходи до забезпечення регіонального розвитку


Ковальчук В.Г.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Державно-приватне партнерство: сутність, форма та зміст


Заскалкін А.С.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Науково-методологічні підходи до державного управління розвитком фізичної культури і спорту


Дацій Н.В.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Теоретичні засади державної інвестиційної політики


Голеніщева Є.Ю.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Сучасні виклики для державної політики у сфері цивільного захисту в Україні


Кулєшов М.М.Росоха В.О.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Напрями міжнародного співробітництва у сфері державного управління запобіганням і ліквідацією надзвичайних ситуацій


Ромін А.В.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Надзвичайні ситуації техногенного характеру: сутність та засоби державного управління


Мельниченко О.А.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Соціально-економічні аспекти розвитку сільських громад: орієнтири для зміни державної політики


Лозинська Т.М.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Досвід Харківської області в залученні, використанні та моніторингу міжнародної допомоги


Куліш П.Ю.Стрельцов В.Ю.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Принцип легітимності в системі управління персоналом державної служби України


Пархоменко-Куцевіл О.І.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Концептуальні підходи до державно-громадського управління вищою освітою


Мерзляк А.В.Тахтаджиєва Н.І.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Перспективи запровадження ступеневої підготовки фахівців за освітньо-професійною программою «Публічне адміністрування» в Україні


Карамишев Д.В.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Механізми державного управління вищою освітою в україні: проблеми формування та вдосконалення


Древаль Ю.Д.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Інституціональні перетворення як основа ефективного розвитку головних ресурсних сфер держави


Єлагін В.П.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Еволюція українського законодавства про електронне урядування: проблеми і перспективи


Бухтатий О.Є.Радченко О.В.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Податкова система як засіб реалізації податкової політики держави в сучасних умовах


Ревенко О.В.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Організаційний механізм забезпечення проектної діяльності у сфері регіонального розвитку


Парфьонов І.В.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Особливості формування та реалізації державної продовольчої політики в Україні


Майстро С.В.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Моделювання як аналітичний метод у державному управлінні


Кузнякова Т.В.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Правовий механізм забезпечення державно-приватного партнерства


Круглов В.В.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Моделювання у системі прийняття державних інноваційних рішень


Дєгтяр А.О.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Механізми державного управління земельними відносинами в Україні


Боклаг В.А.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Державний механізм антикризового управління на засадах проектного підходу: обгрунтування предметного поля


Безверхнюк Т.М.Сенча І.А.Сивак Т.В.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Розвиток громадянського суспільства: взаємозобов’язання і взаємовідповідальність між основними учасниками соціального діалогу


Мороз В.М.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Інноваційна діяльність як об‘єкт державного регулювання


Ляшевська О.І.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Особливості комунікативно-інформаційної спрямованості влади в Україні


Луценко С.М.Цебро Я.І.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Нормативно-правове регулювання моніторингу надзвичайних ситуацій в Україні


Соболь A.H.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Окремі аспекти державного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів в сучасних умовах


Чухно І.А.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Повышение профессиональной компетентности должностных лиц местного самоуправления


Стативка Н.В.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Основні компоненти трудового потенціалу посадових осіб місцевого самоврядування


Бублій М.П.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Інформаційне забезпечення діяльності органів державної влади в умовах глобалізації на регіональному рівні


Коваль Р.А.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Сучасні механізми моделювання ефективних освітніх практик для дорослих і проблеми інноваційного розвитку суспільства


Тарасова О.І.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Механізми забезпечення якості вищої освіти


Степанов В.Ю.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Середній клас: ознаки та функції, напрями та засоби державного регулювання його розвитку


Мельниченко О.А.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Екологічні засади державного регулювання розвитку аграрного сектору


Майстро С.В.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Державне регулювання банківського іпотечного кредитування та його зв’язок із фондовим ринком


Калюга О.О.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Моделі державного регулювання соціально-трудових відносин: загальна характеристика та порівняльний аналіз


Жадан О.В.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

До питання про сутність та зміст механізмів державного управління


Древаль Ю.Д.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Інформаційно-психологічна війна як спосіб впливу на громадянське суспільство та державну політику держави


Бєльська Т.В.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Болонський процес як один з напрямів державного регулювання реформуванням освіти


Домбровська С.М.Садковий В.П.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Діалектика зв’язку змісту категорій «Управління» та «Менеджмент» у межах науки «Державне управління»


Мороз В.М.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Світовий досвід становлення і розвитку громадянського суспільства і соціальної держави


Дєгтяр О.А.Маліков В.В.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Змістовна характеристика сучасного кооперативного руху та роль держави в цих процесах


Кучерява К.Я.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Державне регулювання страхової діяльності у країнах ЄС


Дєгтяр А.О.Соболь Р.Г.
Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление

Інновації в державному і муніципальному управлінні як необхідна умова соціально-економічних досягнень в сучасній Україні


Дегтярьова І.О.


 

 © 2015 — 2024 Центр информационных технологий НУЦЗУ