Сборник научных трудов «Проблемы экстремальной и кризисной психологии» | Архив НУЦЗУ

Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"


Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО ПСИХОКОРЕКЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СТРАХІВ У НАЧАЛЬНИКІВ КАРАУЛІВ ОРС ЦЗ ДСНС УКРАЇНИ З ПОЗИЦІЙ КОРОТКОСТРОКОВИХ МЕТОДІВ ПСИХОТЕРАПІЇ


Косолапов О.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особливості професійної самосвідомості фахівців пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС україни з різним рівнем конструктивності стратегій долаючої поведінки


Якушева Є.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Програма тренінгу розвитку сфер особистості командирів відділень військових пожежних підрозділів, що визначають психологічні особливості ефективності професійної діяльності


Цокота В.Р.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Становлення індивідуального стилю цілеспрямованої активності як умова успішного функціонування суб’єкта в екстремальних ситуаціях


Хохліна О.П.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологическая природа религиозной веры


Зинченко И.И.Хмель Н.Д.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Клинические особенности психических расстройств при экстремальных ситуациях


Селюкова Т.В.Федосеев В.А.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особливості професійної самоідентифікації майбутніх рятувальників


Тогобицька В.Д.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Проблема обеспечения психофизиологической готовности операторов к активным действиям в экстремальных ситуациях


Тиньков А.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Соціально-психологічні детермінанти психічної травматизації постраждалих від надзвичайних ситуацій


Тімченко О.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особливості професійної самосвідомості курсантів ВНЗ МВС україни під час навчання


Ступакова О.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Практичні аспекти підготовки психологів вищих навчальних закладів до діяльності в особливих умовах


Сірко Р.І.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Програми дослідження розвитку ефективності соціальної адаптації особистості після звільнення із пенітенціарних установ


Сорока А.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Людський чинник та його вплив на психологічну безпеку фахівців екстремальних професій в авіації


Демянчук В.Б.Ситник А.Г.Скрипець А.В.Чужа О.О.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Теоретичний аналіз психологічних проблем проведення масових спортивних заходів


Сервачак О.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особливості настановної сфери осіб, схильних до кумуляції фізіологічного афекту


Савка І.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особенности интуиции пожарных и ее влияние на принятие решений в ситуации неопределенности


Рядинская Е.Н.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Отдельные аспекты практического применения метода танатотерапии в условиях организации психологической реабилитации сотрудников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям


Рафальская Е.А.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічні особливості фахівців інкасації з різним рівнем ефективності професійної діяльності (частина II)


Радько О.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічні механізми уникнення кризових ситуацій працівниками ОВС під час проведення профілактики домашнього насильства та відвідування важких сімей


Пряхіна Н.О.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особистісно-адаптаційний потенціал керівників середньої ланки вищого навчального закладу


Богдан Ж.Б.Попова Г. В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Формирование неосознаваемой мотивации занятий экстремальными видами спорта: психодинамический подход


Пигарева К.О.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічні наслідки надзвичайної ситуації


Оніщенко Н. В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Тeoрeтичний aнaлiз cтaну дocлiджeнocтi прoблeми пcиxoлoгiчниx бaр’єрiв ocoбиcтocтi у прoфeciйнiй дiяльнocтi


Олешко Д.О.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Дитина в умовах надзвичайної ситуації: психологічна допомога


Овсяннікова Я.О.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особливості цільової психологічної підготовки військовослужбовців до можливого захоплення у полон в ході антитерористичної операції


Широбоков Ю.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Щодо можливості психологічного прогнозування надійності працівників аварійно-рятувальних підрозділів ДСНС України


Тогобицька В.Д.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особливості стресостійкості пожежних-рятувальників


Світлична Н.О.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Відновлення психологічної стійкості як важлива умова збереження психічного здоров’я прикордонників


Єрьоменко Д.Ю.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Ціннісно-мотиваційні детермінанти формування кар’єрної спрямованості студентів технічних спеціальностей


Штученко І.Є.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Експертиза кваліфікаційного рівня ведучого тренінгу з використанням таблиці диференційованих критеріїв


Виноградова К.Швалб А.Ю.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особливості професійної ідентичності студентів


Ушакова І.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Рефлекс придушення або що заважає ветеранам АТО повернутися до звичайного мирного життя


Тімченко В.О.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Проблема професійної мотивації працівників ризиконебезпечних професійу сучасній психології


Снісаренко А.Г.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічні особливості жінок з невротичною поведінкою в кризовому суспільстві


Скориніна-Погребна О. В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Методологічні основи підготовки психологів вищих навчальних закладів до діяльності у особливих умовах


Сірко Р.І.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічні аттітюди щодо власного здоров’я у юнацькому віці


Попова Г. В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особливості професійної ідентичностістудентів психологів НУЦЗУ


ВєтроваМ.Д.Сергієнко Н.П.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічний портрет керівника прикордонного підрозділу як суб’єкта босінгу


Резнік О.Г.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Використання методів діагностики психоемоційного стану дитини в умовах надзвичайної ситуації


Похілько Д.С.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Поведінка учасників ліквідації наслідків надзвичайної ситуації як чинник виникнення та поширення чуток


Потапчук Н.Д.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Стресостійкість та механізми психологічного захисту у курсантів та офіцерів НУЦЗУ


Попова Т.О.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особливості роботи екстремального психолога в умовах масової паніки


Оніщенко Н. В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Гендерні особливості професійного становлення особистості студента


Мілорадова Н.Е.Мовмига Н.Є.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Професіографічне дослідження діяльності співробітників гірничо-рятувальногопідрозділу ДСНС України


Кучеренко С.М.Марющенко А.О.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Асоціальна поведінка: теоретичний аналіз категорії


Геращенко О.В.Ларіонов С.О.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Потенціал психології кар’єри та перспективи його застосування щодо персоналу, який діє в особливих умовах


Куций О.А.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Сучасні підходи щодо професіографічного аналізу екстремальних професій


Криштанович Р.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Тренінг формування психологічної готовності майбутніх рятувальників до діяльності в екстремальних умовах


Коваль І.С.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Ціннісні орієнтації: теоретичний огляд


Кислинська Д.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Медіапродукція, як різновид психологічного впливу на особистість


Кіневич М.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особливості прояву дезадаптації у осіб, які пережили психотравмуючу подію


Демченко Я.А.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Теоретичний аналіз психологічних концепцій вивчення релігійного досвіду особистості військовослужбовців


Демський В.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Деформація професійної правосвідомості співробітників органів внутрішніх справ у процесі виконання професійної діяльності


Віденєєв І.О.Котелюх М.О.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Спортивна діяльність як особливий вид професіонального функціонування людини


Гант О.Є.Малик Я.К.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічний погляд на проблему безпеки у сучасному освітньому середовищі


Гура С.О.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Взаємозв’язок емоційного ресурсу з захисно-копінговою поведінкою рятувальника


Боснюк В.Ф.Титаренко А.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психотехнологія консультування пожежних-рятувальників


Афанасьєва Н.Є.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Прогностична модель професійної успішності начальника караулу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту України


Асоцький В.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічне забезпечення в збройних сил України: проблеми та шляхи удосконалення


Алещенко В.І.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Теоретико-методологічні підходи до психологічного вивчення змагальної діяльності спортсменів-стрільців


Шаріпова Д.С.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Професійна ідентичність психолога як психологічна проблема


Наливайко В. П.Ушакова І.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Чинники, що впливають на психологічну готовність студентської молоді до створення сім’ї


Тюріна В.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Дезадаптивні нервово-психічні стани, що виникають у працівників ДСНС України після виконання задач з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації


Тогобицька В.Д.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічні особливості професійного відчуження працівників ДСНС України


Горбань В.О.Сергієнко О.О.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особливості формування міжетнічної толерантності студентів у процесі учбової діяльності


Дудолад А.В.Сергієнко Н.П.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особливості схильності та готовності до ризику у курсантів та працівників ДСНС


Світлична Н.О.Тичина П.А.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особливості саморегуляції співробітників силових підрозділів під час громадянських протистоянь


Потапова С.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічні особливості вивченої безпорадності працівників ДСНСУ


Астапенкова В.М.Попов В.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Формування фрустраційної толерантності у рятувальників у системі професійно-психологічної підготовки


Назаренко І.І.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Основні причини та приводи здійснення потенційними суїцидентами фатального кроку


Поляков І.О.Щербак С.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Оцінка основних компонентів життєвої стійкості моряків, які перебували в піратському полоні


Побідаш А.Ю.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Теоретико-методологічні основи дослідження стереотипів у професійній діяльності


Крещук К.Ю.Перелигіна Л. А.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

До питання сутності та змісту психологічної готовності студентської молоді до створення сім’ї


Осьодло В.І.Тюріна В.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Проблеми створення та існування студентських сімей: теоретичний аналіз проведених досліджень


Осьодло В.І.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічний аналіз основних типів реагування постраждалих на втрату внаслідок надзвичайної ситуації


Оніщенко Н. В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічний захист дошкільників в осередку надзвичайної ситуації


Овсяннікова Я.О.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Основні напрямки оптимізаціі процесу професійного самовизначення правоохоронців в гендерному аспекті


Нежута А.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Гендерні особливості когнітивних характеристик життєвих домагань майбутніх правоохоронців


Мовмига Н.Є.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічні особливості підготовки рятувальників міжнародного класу


Миронець С.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Ціннісна сфера працівників міліції громадської безпеки з різною тривалістю перебування на службі


Мілорадова Н.Е.Попова Г. В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Програма психологічної підготовки прикордонних нарядів до дій в екстремальних умовах та експериментальна перевірка її результативності


Лазоренко О.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Методичні підходи психодіагностичного інструментарію вивчення психологічних особливостей професіографії діяльності спеціалістів банківської сфери


Кушніренко К.О.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічна готовність як одна з основних складових професійної діяльності спеціалістів в особливих умовах


Кучеренко С.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Деякі підходи до прогнозування професійної успішності фахівця виконуючого діяльність в особливих умовах


Кучеренко Н.С.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Впровадження соціально-психологічного тренінгу в умовах адаптації військовослужбовця до навколишнього ціннісно-нормативного середовища


Кравченко О.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Деякі підходи до психокорекції професійних страхів у начальників караулів ОРС ЦЗ ДСНС України з позицій короткострокових методів психотерапії


Косолапов О.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Аналіз результатів диференційно-інтегральної оцінки чинників професійного стресу в системі «людина – техніка»


Корольчук В.М.Корольчук М.С.Солдатов С.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Проблеми психології навчання іноземних мов у контексті міждисциплінарних зв’язків


Капля А.М.Снісаренко А.Г.Снісаренко А.Г.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Актуальні проблеми психокорекції переживання провини як моральної емоції


Іванченко О.С.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Проявление внутриличностного конфликта и направленности личности у студентов — психологов


Егорова Е.Б.Кизим А.С.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічна експертиза кіно-, видео- продукції порнографічного змісту


Грищенко М.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Формування професійної надійності фахівців управління повітряним рухом як актуальна проблема безпеки авіації


Гординя Н. Д.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Нейропсихологічні передумови зміни здоров’я спортсменів


Гант О.Є.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Стан проблеми деформації правосвідомості співробітників ОВС в сучасній психології


Віденєєв І.О.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особливості посттравматичного стресу учасників ліквідації аварії на ЧАЕС


Боснюк В.Ф.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Діяльність керівника щодо профілактики девіантної поведінки і професійної деформації у колективах працівників органів Внутрішніх Справ


Барко В.ІМакаренко П.В .
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Теоретичний аналіз сучасних механізмів психологічного впливу консультанта на особистість клієнта


Афанасьєва Н.Є.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Теоретичний аналіз причин та управління професійними конфліктами


Арзуманян К.К.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Життєві домагання майбутніх правохоронців у життєвому та професійному самоздійсненні


Мовмига Н.Є.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічні особливості утворення та супроводу діяльності міжнародних гуманітарних місій


Миронець С.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологические детерминанты жизнеспособности девиантных подростков


Матвиенко К.О.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Професійна ідентичність особистості у психологічних дослідженнях


Макарова О.П.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Specific features of professional thinking of lawyers in the context of social and psychological safety of personality


Lunov V.Ye.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Взаємозв’язок стилів діяльності та професійної ідентичності працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій


Лефтеров В.О.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Раскрытие и обсуждение травматического события как факторы риска развития посттравматического стрессового расстройства работников экстремальных служб


Крутолевич А.Н.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Екзистенційне переосмислення травмуючого досвіду учасниками бойових дій в Афганістані: погляд через роки


Кривоконь Н.І.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

К проблеме профессионализации личности выпускника высшей школы


Крейдун Н.П.Поливанова Е.Е.Яворовская Л.Н.Яновская С.Г.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особливості емоційної сфери курсантів-льотчиків підчас наземної підготовки


Кравченко К.О.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Використання проективних методик для вивчення особливостей ставлення працівників ОВС до різних категорій неповнолітніх правопорушників


Коноплицька О.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічні аспекти професійної діяльності молодих офіцерів


Колосович О.С.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Теоретико-методичні засади оптимізації змісту навчального матеріалу в процесі навчання у вищому навчальному закладі


Кожевников В.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Концептуальні генетико-психологічні основи оптимізації педагогічної взаємодії в освітніх закладах різного типу


Ковальчук З.Я.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Прояв емоційного вигорання у практичних психологів


Кизим Г.С.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особливості професійної мотивації працівників підрозділів міліції спеціального призначення


Макаренко П.В .
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Стрес та бойовий стрес: поняття, симптоми, прояви


Ломакін Г.І.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Проблема екстремальності в сучасній психологічній науці


Кузьмінова М.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Дослідження передстартових психічних станів у спортсменів пожежно-прикладного спорту


Краснокутський М.І.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особливості прояву та співвідношення параметрів страху на різних рівнях його протікання


Косолапов О.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Методи дослідження впливу стресових факторів на особистість


Корольчук В.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психолого-педагогічні умови розвитку здатності до самоорганізації у майбутніх офіцерів-прикордонників


Ковальчук Р.О.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Профілактика та корекція професійної деформації працівників органів внутрішніх справ


Клименко І.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Математична модель процесу генерації псевдовипадкових слів для психолінгвістичного експерименту


Ігнатьєв О.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Теоретичні підходи до вивчення почуття провини у працівників МНС


Іванченко О.С.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Соціально-психологічні детермінанти професійного становлення командира підрозділу з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних внутрішніх військ МВС України


Желаго А.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Соціальний стрес, соціометричний та емоційний статус у соматично хворих підлітків


Єгорова О.Б.Зозуля О.В.Калмикова О.О.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Ігротехнічні знання: зміст і характеристика (процедурні й ціннісно-змістовні)


Гордієнко-Митрофанова І.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Гармонійний характер і особистість


Головченко А.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Сприйняття індивідуального та колективного ризику працівниками МНС


Говаленков С.В.Гончаренко О.Ю.Куфлієвський А. С
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічні особливості формування особистісних якостей бійців груп захвату під впливом службової діяльності


Гвоздова О.О.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Зміст та психологiчні особливості професійної діяльності інспектора державної інспекції техногенної безпеки України


Волков С.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Інноваційна система забезпечення послідовності в процесі професійно-трудової соціалізації учнів з порушеннями зору


Бистрова Ю.О.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Теоретичний аналіз проблеми адаптації у професійному становленні фахівців МНС


Броцило О.Ю.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Аналіз результатів дослідження психологічних особливостей та засобів подолання стресового напруження у фахівців пожежно-рятувальних підрозділів МНС України


Борисова Н. П.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особливості формування професійної «я-концепції» курсантів у навчальному процесі


Афанасьєва О.А.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Теоретичні парадигми психологічного консультування в екстремальних умовах діяльності


Афанасьєва Н.Є.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Взаємозв’язок особистісних особливостей та професійної мотивації рятувальників МНС


Асоцький В.В.Куфлієвський А. С
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Фактори, що впливають на формування феномену «емоційного вигоряння»


Андрух І.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологические особенности профессиональной деятельности руководителей правоохранительных органов


Александров Ю.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Оптимізація діяльності керівників рятувальних підрозділів в екстремальних умовах на основі розвитку психологічної стійкості


Назаров О.О .Хворост М.Ю.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Вплив родинної атмосфери на виникнення стресу


Ільїна Ю.Ю.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Прояви страхів у підлітків – девіантів


Єгорова О.Б.Зозуля О.В.Калмикова О.О.Муравицька І.С.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Розробка систем психодіагностики для відбору спеціалістів підрозділів МНС з врахуванням їх особистісних якостей


Паніна М.В.Шапар В.Б.Шапар В.Б.Шматко О.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Ціннісно-значеннєві орієнтації особистості як фактор переживання наслідків психічної травми


Шайхлісламов З.Р.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Синдром професійного вигорання і відношення до роботи в період молодості


Чепіга Л.П.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Вплив професійної діяльності на формування суїцидальної поведінки працівників поліції США та Канади


Чепенко В.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Заходи запобігання розвитку стресового розладу у працівників МНС


Ханенко І.І.Харченко С.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічна стійкість особового складу пожежного підрозділу


Фурманець Б.І.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особливості психічних станів працівників МНС України


Ушакова І.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Розробка алгоритму психологічного прогнозування професійної надійності фахівців аварійно- рятувальних підрозділів МНС України


Євсюков О.П.Тімченко О.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Характеристика моделі професійної діяльності офіцера-психолога прикордонного відомства


Стасюк Є.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Наслідки стресу як форми професійної деформації у пенітенціарних службовців


Сорока А.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Дослідження впливу заходів психологічного супроводження професійної діяльності спеціалістів


Сокол О.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Експериментальне вивчення професійно важливих якостей начальника караулу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту


Снісаренко А.Г.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Стресові умови як фактори формування професійної деформації працівників органів внтурішніх справ України: гендерний аспект


Смирнова І. В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особливості мотивації пожежних-рятувальників на різних етапах професіоналізації


Скляров С.О.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Взаємозв’язок самооцінки особистості та типу її поведінки у стресовій ситуації


Склень О.І.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особливості психологічного відбору молодших командирів військової служби за контрактом


Силенко Ю.О.Ткаченко Я.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Соціально-психологічні фактори плинності кадрів в структурі МНС України


Сергієнко Ю.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Гендерні особливості конфліктної поведінки


Сергієнко Н.П.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Формування у співробітників міліції стійкого стану до зовнішніх впливів в екстремальних ситуаціях


Сапожнікова К.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особливості мотивації пожежних-рятувальників на різних етапах професіоналізації


Скляров С.О.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Взаємозв’язок самооцінки особистості та типу її поведінки у стресовій ситуації


Склень О.І.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особливості психологічного відбору молодших командирів військової служби за контрактом


Силенко Ю.О.Ткаченко Я.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Соціально-психологічні фактори плинності кадрів в структурі МНС України


Сергієнко Ю.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Гендерні особливості конфліктної поведінки


Сергієнко Н.П.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Формування у співробітників міліції стійкого стану до зовнішніх впливів в екстремальних ситуаціях


Сапожнікова К.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Класифікація видів спорту за ступенем екстремальності


Самойлов М.Г.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особливості першого враження про психолога ДСНС у постраждалих від надзвичайних ситуацій


Євсюков О.П.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічні складові фінансової діяльності


Євдокімова О. О.Топоркова І.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Виртуальная реальность как путь в реальную виртуальность


Евдокимова Е. А.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Характеристика смисло-життєвих орієнтацій фахівців аварійно-рятувальних підрозділів МНС України на різних етапах професіоналізації


Садковий О.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Соціальний моніторинг як фактор попередження надзвичайних ситуацій


Рютін В.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особливості прояву копінг-поведінки майбутніх фахівців


Родіна Н.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Взаємозв’язок емоційних реакцій та особистісних особливостей співробітників МНС України


Рисєв А.П.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Роль особистісних особливостей пожежних-рятувальників у визначенні успішності їхньої професійної діяльності


Приходько Ю.О.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Професіографічний аналіз діяльності працівників груп піротехнічних робіт аварійно – рятувальних підрозділів МНС України


Решетняк С.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічні аспекти професійної ідентичності майбутніх військових фахівців внутрішніх військ МВС України


Приходько І.І.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічна адаптація як критерій психологічної готовності працівників МНС до діяльності в екстремальних умовах


Поповиченко М.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Емоційне вигоряння у працівників транспортної міліції, які брали участь у ліквідації наслідків залізничних аварій з людськими жертвами


Попова Г.В.Самсонкін В.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічне забезпечення проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації надзвичайної ситуації


Попов В.М.Христенко В.Є.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психотерапія станів посттравматичного стресу військовослужбовців миротворчого контингенту


Поломар О.Д.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічна підготовка молодих працівників пожежної охорони до діяльності в особливих умовах


Поканевич О.А.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особливості професійного відбору до лав МНС


Побідаш А.Ю.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічні аспекти сучасної проблематики запобігання неправильним діям професіонала (на прикладі діяльності пілотів цивільної авіації)


Петренко О.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Проблема професіографічного опису діяльності психолога


Паршина Ю.І.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічних особливості перебігу хвороби у постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації


Павлова О.О.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Індивідуально-психологічні особливості працівників аварійно-рятувальних підрозділів МНС України з різним рівнем суб’єктивного професійного досвіду


Оніщенко Н. В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Моделювання професійної компетентності за допомогою когнітивних карт


Олефір В. О.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особистісні та індивідуально-професійні закономірності розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутнього фахівця


Олександренко К.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особистісні фактори, які сприяють успішності навчально-службової діяльності курсантів університету цивільного захисту України


Олійников О.А.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Формування стресостійкості рятувальників з використанням інноваційних технологій


Овсяннікова Я.О.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Управління професійним стресом та профілактика дистресу і вигорання


Носенко В.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психічна стійкість як фактор прогнозування ефективної діяльності керівника в системі МНС України


Назаров О.О .Перелигіна Л. А.Хворост М.Ю.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Вплив глибинно-психологічних чинників на професійну діяльність персоналу МНС України


Мордюшенко С.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Соціально-психологічні аспекти проблеми професійного самовизначення особистості


Мозговий Г.О.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Взаємозв’язок професійного вигоряння та захисних механізмів практичних психологів


Мисенко О.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Правові аспекти психологічної безпеки


Миронець С.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Д. М. Узнадзе про установку як одну з ключових категорій психології впливу


Матеюк О. А.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психолого-педагогічні умови розвитку спеціальних здібностей викладача вищого навчального закладу


Матвійчук Т.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психолого-педагогічний аналіз умов професійної підготовки майбутніх військових психологів на основі компетентісного підходу


Мась Н. М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Вплив стресогенних факторів на емоційний стан працівників МНС


Максименко Т.С.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Взаємозв’язок особистісних особливостей працівників МНС України з ефективністю їх діяльності


Марченко П. П.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Задачі психокорекційной роботи з керівниками


Другие учреждения и организации
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психопрофілактична та психокорекційна робота по оптимізації навичок емоційної саморегуляції у працівників патрульної служби міліції


Литвинова Г.О.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психотренінгові технології у системі професійної підготовки працівників ризиконебезпечних професій


Лефтеров В.О.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Криза гендерної ідентичності як психологічний феномен


Левандовська М.Б.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Оцінка ефективності тренінгу як методу навмисних змін


Лєбєдєва С . Ю .
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічний аналіз помилкових дій водолазів аварійно-рятувальних підрозділів МНС України


Лєбєдєв Д.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особливості психологічної адаптації жінок, що зайняті у професіях системи “людина-людина”


Ламаш І. В.Селюкова Т.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

До проблеми функціонування термінів цивільного захисту


Кучеренко О. Ф.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Вплив екстремальних ситуацій на психологічну стійкість пожежних-рятувальників у процесі професійної діяльності


Куфлієвський А. С
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Модель керівника служби цивільного захисту


Кулєшов М.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особливості внутрігрупової взаємодії суб’єктів з різними типами саморегуляції діяльності персоналу МНС України


Кузьменко А.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Навчання засобам попередження синдрому емоційного вигорання співробітників органів внутрішніх справ в системі первинної професійної підготовки


Костюк А. В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Індивідуально-психологічні особливості поведінки рятувальників у екстремальних ситуаціях


Косолапов О.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Актуальні проблеми психологічного забезпечення професійної діяльності


Корольчук М.С.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Застосування методів саморегуляції у професійно-психологічній підготовці працівників ризиконебезпечних професій як елемент формування їх професійної компетентності


Корнев О.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

До проблеми глибинно –психологічних засад екстремальної та кризової психології


Коновальчук В.І.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Самооцінка психологічної готовності працівників МНС України до дій в екстремальних умовах


Колесніченко О.С.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Сучасні тенденції психофізіологічного забезпечення діяльності фахівців в умовах ризику


Кокун О.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Формування мотивації навчальної діяльності курсантів ВНЗ МВС України як фактор готовності до дій в екстремальних умовах праці


Ковальчишина Н.І.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Творчий тренінг як метод стимуляції процесу розуміння в ускладенних умовах


Коваленко А.Б.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Структура психологічної готовності рятувальників


Ковалевська Т.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічні особливості формування стійкості до стресу у майбутніх правоохоронців


Кім К.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особливості дослідження Я-концепції особистості військовослужбовців


Катаєв Є.С.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Метод фіксації диспозицій працівників ризиконебезпечних професій в структурі їх професійно-психологічної підготовки


Карпенко В.В.Сухобрус В.А.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Сучасні методичні підходи до оцінки й прогнозування психологічної сумісності та згуртованості


Істомін І.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Прийняття рішення у ситуації невизначеності офіцерським складом МНС при виконанні службових обов’язків. Профілакитчно-діагностичні можливості ділової гри “потоки»


Ісаченко В. І.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Провідні мотиви навчальної діяльності курсантів у період юнацької кризи


Ільїна Ю.Ю.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Підготовка особового складу воєнізованих спеціальних підрозділів з використанням пейнтболу, страйкболу та лазерних тирів


Гурський В. Є.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічні особливості особистості спорсменів-борців різної кваліфікації


Тіщенко С.О.Штих В.А.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особливості надання екстреної психічної допомоги в осередку надзвичайної ситуації


Христенко В.Є.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Професійний психологічний відбір курсантів вищих навчальних закладах МНС України


Хмиров І.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Стресостійкість та переважаючі психічні стани працівників МНС України


Гончаренко О.С.Ушакова І.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічний аналіз чинників розвитку деструктивних емоційних станів у старшокласників


Томчук С. М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Стан населення при надзвичайній ситуації


Тітаренко Д.С.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Про діяльність науково — дослідницької лабараторії екстремальної та кризової психології університету цивільного захисту України у 2007 році.


Тімченко О.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особливості міжособистісних відносин дітей позбавлених батьківської опіки


Сергієнко Н.П.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Емоційний інтелект як чинник ефективності діяльності персоналу органів охорони державного кордону


Самохвалов О.Б.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особливості емоційно-вольової регуляції психічних станів у життєдіяльності курсанта ДСНС України


Гнатюк О. М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Проявления индивидуально-личностных характеристик студентов как предикторов психических состояний студентов в эмоционально-окрашенном периоде учебной деятельности


Волженцева И. В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Умови та чинники екстримальної стійкості в спортивній діяльності


Александров Ю.В.Самойлов М.Г.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Оцінка термінальних цінностей фахівців-рятувальників на різних етапах професіоналізації


Оніщенко Н. В.Садковий О.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Формування загальнокультурних і професійних психологічних якостей як базових передумов авторитету військовослужбовця збройних сил України


Приліпко О.Ф.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Проблеми психологічної готовності спортсменів-борців до ризику в умовах екстримальної ситуації


Поляков І.О.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Ціннісні орієнтації військовослужбовців та їх жінок: їхня розбіжність як можлива причина конфліктів


Заїка Є.В.Лук'янова Т.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Проблема професійної деформації персоналу Державної прикордонної служби України


Гарний О.О.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Робота психолога з постраждалими в осередку надзвичайної ситуації


Волков С.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічні фактори професійної діяльності працівників ризиконебезпечних професій в екстремальних умовах


Василенко С.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Формування позитивного іміджу фахівця МНС засобами мовної комунікації


Богданова О.Є.Кринська Н.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Міжнаціональні конфлікти і МВС: деякі наслідки психолого-політичного впливу


Бондаренко Я. Г.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психолого-педагогічні умови розвитку професійної компетентності сучасного керівника


Беженар Г.Д.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Сучасні психологічні аспекти управління персоналом в органах внутрішніх справ


Барко В.І
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Методологічні аспекти розуміння тероризму як соціально-політичного явища


Барбашин В.В.Толкунов И.А.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Сутність та завдання психологічного супроводу на стадії психологічної адаптації військовослужбовців служби за контрактом


Бараннік В.А.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Гуманістичні засади діяльності працівників Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи


Баранівський В.Ф.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Комунікативні особливості курсантів та офіцерів МНС України


Афанасьєва Н.Є.Світлична Н.О.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічне забезпечення професійної діяльності працівників підрозділів цивільного захисту


Асоцький В.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічне забезпечення органів і підрозділів цивільного захисту: сучасний стан та шляхи вдосконалення


Алімов О.Ф.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Вплив рівня тривожності на успішність професійної діяльності пожежних — рятувальників


Перелигіна Л. А.Приходько Ю.О.Семків О.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Вивчення професійної діяльності психолога в зарубіжній та відчизняній психології


Паршина Ю.І.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічні відмінності в середовищі програмістів, що працюють у сфері правоохоронної діяльності.


Лайкова І.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Мотиваційна готовність членів громадських формувань з охорони державного кордону


Ковальська І.Е.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Визначення та сутність надзвичайної ситуації


Ковалевська Т.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Аналіз основних положень і понятійного апарата, психологічних дефініцій з позицій сучасних концепцій психології й прогностики


Істомін І.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Статус — один з показників самопочуття курсантів


Ільїна Ю.Ю.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Реалізація організаційної поведінки у взаемодії авіаціонного екіпажу змінного складу


Злагодух В.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Система детермінації агресивної поведінки підлітків


Землянська О.В.Кузьмінова М.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Ризик, як складова особистості та її вплив на успішність професійної діяльності в екстремальних умовах


Дишкант О.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Актуальні питання внутрішньоетнічної конфліктної взаемодії в контексті, функціонального, психоаналітичного та діяльнісного підходів.


Гулий Ю. І.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Соціально — психологічні чинники виникнення професійного стресу у співробітників служби порятунку «112»


Гончаров П. В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Гендерні особливості професійної деформації працівників ОВС


Віденєєв І.О.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Мотиваційна готовність студентів до ділового стілкування іноземними мовами


Бучацька С. М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Мотивація студентів до роботи із психологічно складними особистостями


Берегова Н. П.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Науково — теоритичні підходи до соціалізації особистості в особливих умовах діяльності


Андрощук О.Ю.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Взаємозв’язок емоційного інтелекту із захисно-копінговою поведінкою рятувальника в стресових умовах діяльності


Боснюк В.Ф.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Поняття «компетентність» в сучасній психолого-педагогічній літературі


Борисюк О. М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Сучасний погляд на проблему професійних марновірств у працівників Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій


Борисова Н. П.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічні особливості невротичних розладів у курсантів у контексті психологічної безпеки


Бондар Л. С.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Саморегуляція несприятливих емоційних станів людини у напружених умовах діяльності


Блінов О. А.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Негативні зміни у психіці працівників спеціальних підрозділів ОВС та можливості їх психологічної корекції


Александров Ю.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Структурні компоненти психологічної стійкості керівника аварійно-рятувального підрозділу ДСНС України


Болотських М.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Динаміка самовідношення старшокласників , схильних до суїцидальної поведінки


Штриголь Д.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Тренінг професійної взаємодії у підготовці психологів


Швалб А.Ю.Швалб Ю.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Динаміка міжособистісних відносин і психологічної сумісності фахівців малих функціональних груп оперативно — рятувальних підрозділів МНС україни


Істомін І.М.Шайхлісламов З.Р.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Феномен емоційної кризи дітей 6-7 років


Остополець І.Ю.Шайда Н.П.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Схильність до ризику і проблема професійного вигоряння співробітників пожежної охорони


Чепіга Л.П.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Моделювання адекватності поведінки рятувальника в різних умовах професійної діяльності


Христенко В.Є.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Патопсихологічні і психопатологічні прояви посттравматичних стресових розладів


Селюкова Т.В.Федосєєв В.А.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Тип взаємодії у конфликті залежно від мотиваційних тенденцій особистості


Ушакова І.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особливості прояву та регуляції негативних психічних станів особистості в екстремальних ситуаціях


Томчук М.І.Томчук С. М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Проблема самоідентифікації в контексті життєвого шляху людини


Тимченко О.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічний та соціально-демографічний портрет суїцидента – колишнього працівника професій екстремального профілю


Тімченко О.В.Шевченко І.О .
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Взаємозв’язок компонентів загально-трудової мотивації й особистісних особливостей пожежних-рятувальників


Скляров С.А.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Когнітивні компоненти в психології прийняття рішень інтелектуальним агентом


Сікора Л.С.Ткачук Р.Л.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Гендерні особливості рівня тривожності і рівня домагань


Перепьолкін А.Сергієнко Н.П.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічні умови розвитку професійної готовності військових водіїв до дії в екстремальних ситуаціях дорожньої обстановки.


Бриндіков Ю.Л.Сафін О. Д.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Заняття спортом як екстремальний вид діяльності


Перелигіна Л. А.Самойлов М.Г.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Аналіз стану професійного відбору пожежних-рятувальників МНС україни на сучасному етапі.


Приходько Ю.О.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Історичні та сучасні наукові підходи до визначення здоров’я


Світлична Н.О.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічна основа побудови прогнозу надійності професійної діяльності фахівців аварійно-рятувальних підрозділів МНС України


Кузнецова М.І.Оніщенко Н. В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічне супроводження персоналу МНС України в посткатастрофний період


Заболотна В.В.Овсяннікова Я.О.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Аналітичний погляд на проблему формування професійно обумовлених акцентуацій характеру особистості


Михлюк Е.І.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Аналіз особливостей розвитку девіантної поведінки підлітків


Михайлишин У.Б.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Формування психологічної готовності фахівців зведених рятувальних загонів до діяльності у складі міжнародних гуманітарних місій та рятувальних операцій


Миронець С.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічна структура іміджу професіонала


Мозаренко М.О.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Індивідуально-психологічні особливості особистості працівників ОВС на різних етапах професійної адаптації


Литвиненко Д.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особливості психологічного захисту особистості рятувальника МНС України


Літвін А.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Підвищення рівня професійної майстерності курсантів та студентів на смузі психологічної підготовки рятувальників


Гузенко В.А.Куфлієвський А. СНеклонський І.М.Соколов Д.Л.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Про деякі підходи до формування кадрового резерву та підготовки керівників служби цивільного захисту


Кулєшов М.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особливості потребово-мотиваційної сфери курсантів, які навчаються у ВНЗ закритого типу


Кратинов В.А.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Відношення до життя та смерті в умовах надзвичайної ситуації


Краснокутський М.І.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психометрична процедура та критерії прогнозування психологічної сумісності фахівців малих функціональних груп


Кравченко О.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Теоретичні засади відчуття провини як психологічного феномену


Коротяєва Л.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Формування позитивного професійно-особистісного іміджу як умова забезпечення особистої безпеки прикордонника


Ковальська І.Е.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Удосконалення організаційно-економічного механізму державного управління пожежною безпекою в Україні


Калашніков О.О.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Збереження психічного здоров’я військовослужбовців


Потапчук Є.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особливості формування якостей особистості у митників пасажирського і вантажного відділів митниці


Іванченко Ю.С.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічне забезпечення ефективної оперативно — службової діяльності особового складу державної прикордонної служби україни: перспективи розвитку


Динник М. М.Попова Г. В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особливості локусу контролю особистості слідчих з різними показниками ефективності професійної діяльності


Оніщенко Н. В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічна характеристика працівників міліції, які переживають кризу середини життя


Доценко В.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особистісна зрілість та психологічна стійкість в екстремальних ситуаціях


Носенко В.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Дезадаптивні нервово-психічні стани, що виникають у працівників МНС україни після виконання задач з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.


Євсюков О.П.Назаров О.О .
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Специфіка слідчої діяльності та фактори, що її ускладнюють


Мілорадова Н.Е.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особливості прояву стресостійкості майбутніх психологів у конфліктній ситуації.


Мелоян А.Е.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Теоретичне вивчення проблеми стресу в екстремальних умовах діяльності та психокорекція стресових станів.


Макаренко П.В .
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Методологічні основи і принципи психологічного тренінгу


Лефтеров В . О .
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Урахування емоційного стану в комплексному підході до визначення психологічної готовності у процесі професіоналізації особистості.


Кучеренко С.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Проблема самотності в західній психологічній науці


Довбій Т.Ю.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічні особливості емоційної сфери у працівників підрозділів МНС України


Гура С.О.Щербина І.Є.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Теоретико-методологічні дослідження психологічних бар’єрів у закордонній та вітчизняній психологічній науці


Гужва Д.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особистісні якості і їх взаємозв’язок з кримінальною поведінкою молоді


Гаркавенко Н.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Продуктивні характеристики інтелекту та когнітивні стилі як інтелектуальний ресурс рятувальника


Боснюк В.Ф.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Професійна спрямованість і задоволеність роботою працівників МНС України


Бородич І.О.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Сутність та значення творчого мислення у професійній діяльності рятувальника


Бєлан С.В.Ковалевська Т.М.Луценко Т.О.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Соціально-психологічні проблеми нормативної поведінки працівників ОВС та причини її порушень


Балабанова Л.М.Жданова І.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Чинники, що обумовлюють психічну дезадаптацію керівників ОВС


Александров Ю.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Вплив професійної діяльності на адаптивність, емоційне вигорання і розвиток суїцидального ризику працівників МНС


Афанасьєва Н.Є.Назаров О.О .Степанова І.С.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Визначення посттравматичних стресових розладів, що виникли внаслідок надзвичайних ситуацій


Щербак М. Г.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Міжнародні реабілітаційні програми потерпілим від великомасштабних критичних інцидентів


Христенко В.Є.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особливості психологічної адаптації рятувальників до екстремальних умов служби


Хмиров І.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Інтегральні характеристики ефективного молодого керівника МНС України


Хворост М.Ю.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Взаємозв’язок особистісних та пізнавальних компонентів у психічному розвитку студентів УЦЗУ


Ушакова І.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Суїцидальна поведінка працівників МНС як прояв деструкції особистості


Тогобицька В.Д.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Захисні механізми психіки людини


Тітаренко Д.С.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Деякі міркування щодо основних напрямків досліджень антропогенного психоемоційного стресу в сучасних умовах розвитку екстремальної та кризової психології


Тімченко О.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Емоційний стан працівників МНС на різних етапах професіоналізації


Сергієнко Н.П.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічні особливості машиністів локомотивів, схильних до аварійних ситуацій


Ламаш І.В.Селюкова Т.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особливості дії на психіку спортсмена екстремальних умов спортивної діяльності


Самойлов М.Г.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічний аналіз професійної діяльності особового складу піротехнічних підрозділів у ході ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території 275-ї АБРБ Міноборони


Решетняк С.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Принципи та методи управління керівним персоналом служби цивільного захисту України


Калашніков О.О.Ляшевська О.І.Приходько Р.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Проблема особистої психологічної безпеки людини в екстремальних умовах


Приходько Ю.О.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Співробітник установи виконання покарань як суб’єкт впливу на своє психічне здоров’я


Ільтяй М. П.Потапчук Є.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Історичні аспекти психологічних досліджень у альпінізмі


Поляков І.О.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Роль психопрофілактики в підготовці фахівців ризикоопасних професій до дій в екстремальних умовах


Вандер К. О.Перелигіна Л. А.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Теоретико-методологічні підходи до аналізу понять емоційної, психологічної стресостійкості


Овсяннікова Я.О.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Вплив особистісних якостей працівників аварійно-рятувальних підрозділів на успішність виконання ними службових обов`язків


Дишкант О.В.Назаров О.О .
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Надання екстреної психологічної допомоги постраждалим при надзвичайних ситуаціях


Лєбєдєва С . Ю .Ткач М.І
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Формування професійної мотивації рятувальників МНС України


Куфлієвський А. С
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Оцінка рівня емоційного «вигорання» у працівників пожежно — рятувальних підрозділів МНС україни


Куфлієвський А. С
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психофізіологічна природа організації поведінки в екстремальних умовах її протікання


Друзь В.А.Ма Шуін
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Професійно-психологічний відбір та тренінгові методи психодіагностики кандидатів на службу в ОВС.


Гостєєва Т.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічних профілів працівників міліції на ефективність провомірного застосування ними фізичної сили, спецзасобів і вогнепальної зброї


Горелов І.Ю.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особливості ставлення до міліції та її діяльності у структурі оціночного компонента правосвідомості громадян


Воробйова І.В.Жданова І.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Проблеми кадрового забезпечення в системі МВС у зв’язку з мотиваційною спрямованістю кандидатів на службу


Балабанова Л.М.Бобровнікова Н.П.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Вивчення особливостей формування якостей активного мислення у підлітків.


Беспалова І.С.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Вплив навчання в уцзу на соціалізацію студентів і курсантів


Афанасьєва Н.Є.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Форми психічного напруження та види стомлення, що проявляються у рятувальників під час виконання службових обов ‘ язків


Асоцький В.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Теоретико-методологічні підходи до вивчення проблеми професійної компетентності в екстремальних видах діяльності


Йовановіч М. І.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Проблема професійної відповідальності особистості в психології


Ткачов А. В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психолінгвістичні особливості мовної діяльності в умовах екстремальної ситуації


Богданова І. Є.Перелигіна Л. А.Фролова О. І.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Зовнішні і внутрішні чинники, що впливають на успішність діяльності рятувальників ДСАРСПРТ МНС України в екстремальних умовах високогір’я


Поляков І.О.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічні засади професійних деструкцій працівників МНС


Тогобицька В.Д.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічний аналіз процесу підготовки працівників МНС до діяльності в екстремальних ситуаціях


Колесніченко О.С.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Аналіз впливу специфіки професійної діяльності на психологічний стан фахівців спеціальних підрозділів МВС України


Бондаренко Я. Г.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особенности психологического статуса участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС


Вишневская В.П.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Медицинские аспекты сохранения психического здоровья работников рискоопасных профессий


Захаров В. Д.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Основные закономерности оказания социально-психологической помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях


Алексис Лоренсо Руис
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Роль тренинговых методов в психологической подготовке курсантов ВУЗов МВД России


Калягин Ю. С.Коноплева И. Н.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Самое дорогое, что может остаться в огне


Калване И. А.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особливості виконання службово-бойових завдань особовим складом сил охорони правопорядку Франції, діяльність яких проходить в екстремальних умовах


Бомстарк Г.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Образ динамического объекта как компонент системы профессионального психологического отбора специалистов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций


Герасимчик А. П.Кремень М. А.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Медиация в разрешении конфликтов в полиции


Dr. Ulrike Garbe
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Уровневая типология взаимодействия психолога с клиентом


Вачков И.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Напрями та види профілактики психосоматичних захворювань у працівників міліції


Яцків О. С.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особистісні особливості працівників чергово-диспетчерської служби екстреного виклику «112» МНС України


Янчук Є. В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Традиційні та нетрадиційні методи лікування посттравматичних стресових розладів. Світова практика


Щербак М. Г.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Медико-психологічні та психосоціальні наслідки дії на психіку людини різноманітних подій катастрофічного характеру


Шевчук А.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Підвищення ефективності системи підготовки та стійкості управлінців системи МНС з формування довгострокових прогнозів в умовах кризових ситуацій


Шевченко Р.І.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Застосування тренінгової технології при формуванні засобів психічної саморегуляції у психологів МНС


Швалб А.Ю.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особливості соціометричного статусу курсантів НУЦЗУ – представників професійних династій


Шаталова О.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Проблема розвитку комунікативної компетентності майбутніх працівників кримінальної міліції


Чернова О.Є.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Проблеми психологічної диференціації особливих та надзвичайних умов діяльності


Цокота В.Р.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Інтерпретація категорії символ у філософсько-психологічних студіях


Хміляр О. Ф.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Адаптація курсантів ВНЗ МНС в умовах зміни соціального середовища


Хмиров І.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Ефективність професійної діяльності


Харченко О. В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Переважаючі життєві цінності і життєві сфери засуджених жінок


Федоренкова Л. С.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Вивчення особистістних якостей працівників МНС


Ушакова І.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічні вимоги до особистості співробітника приватного охоронного підприємства


Тур’ян О. В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особливості функціонування механізмів психологічного захисту у рятувальників з різними індивідуально-психологічними якостями


Тітаренко Д. С.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічні особливості професійної діяльності фахівців аварійно-рятувальних підрозділів МНС України


Титаренко А.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Чи потрібні Україні фахівці з психології екстремальних ситуацій


Оніщенко Н. В.Тімченко О.В.Христенко В.Є.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особливості екстремальної діяльності газодимозахисників


Бородич П. Ю.Ковальов П. А.Стрілець В. М.Федцов А. А.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Сутність професійно-психологічного відбору військовослужбовців до діяльності в екстремальних умовах


Василенко С.В.Стасюк В.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особистісні особливості начальників караулів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України, що не сприяють їх професійній успішності


Снісаренко А.Г.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особливості самосвідомості курсантів та студентів НУЦЗУ


Сергієнко Н.П.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Людський чинник в особливих умовах діяльності та праці: психологічний аспект


Сафін О. Д.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Порівняльний аналіз організаційно-психологічних аспектів функціонування гірничорятувальної служби на прикладі різних країн


Рядинська Є. М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Концептуальний підхід для систематизації поняття психологічної безпеки людини


Приходько І.І.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічні основи прогнозу надійності професійної діяльності керівника ОВС


Потапова С.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Концепція збереження психічного здоров’я працівників МНС


Перелигіна Л. А.Приходько Ю.О.Світлична Н.О.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особливості психологічної діагностики та корекції осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС


Басараб І. Ю.Панченко Л. В.Панченко О. А.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Сутність конфлікту та особливості його прояву у підрозділах Державної прикордонної служби України


Опрошанська Л.В.Рютін В.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Структурна модель взаємозв’язків особистісних рис та копінг-дій


Олефір В. О.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особливості відновлення психологічної стійкості персоналу МНС України


Овсяннікова Я.О.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Саморегуляція емоційних станів працівників органів внутрішніх справ України


Нестеренко В. О.Самбул В. А.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Взаємозв’язок схильності до ризику та деяких особистісних якостей рятувальників


Дишкант О.В.Назаров О.О .
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Рівень сформованості професійно важливих якостей працівників чергово-диспетчерської служби екстреного виклику МНС України


Гонтаренко Л. О.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

До проблеми психологічної адаптації фахівців зведених рятувальних загонів


Миронець С.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічний аналіз екстремальних факторів професійної діяльності керівника системи МНС України


Болотських М.В.Хворост М.Ю.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Теоретико-методологічні засади дослідження невербального спілкування


Коваленко А.Б.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Формування емоційного компонента психологічної готовності до дій в екстремальних умовах у працівників МНС України


Колесніченко О.С.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особливості перебігу творчої діяльності в ускладнених та екстремальних умовах


Коваленко А.Б.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Динаміка психічних станів курсантів уцзу з урахуванням зміни ступеня складності екстремальної ситуації


Калюжний В.С.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Дослідження структури професійно важливих якостей рятувальників кінологічної служби


Мордюшенко С.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Вплив емоційно-вольової стійкості особистості на її поведінку в екстремальних умовах


Андрусишин Ю.І.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Взаємозв’язок перфекціонізму та рівня суїцидального ризику у працівників ДСНСУ


Афанасьєва О.А.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Порівняльний аналіз суб’єктивних та об’єктивних особливостей адаптації працівників ДСНС в умовах посадових змін


Броцило О.Ю.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічні передумови успішної діяльності правоохоронців в екстремальних умовах


Ваврик Л.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Методи та прийоми саморегуляції психоемоційних станів студентів–спортсменів


Василенко І.С.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Професійна мотивація та життєві установки як інтегральна частина професійної спрямованості курсантів УЦЗУ


Гужва Д.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Необхідність урахування емоційного стресу в процесі професійно-психологічної підготовки інспекторів ДПН


Волков С.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічні прийоми подолання протидії слідству при проведенні окремих слідчих дій


Бєлан С.В.Луценко Т.О.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічні основи управлінської взаємодії командира (начальника) з військовим колективом


Василенко С.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічна безпека працівників органів та підрозділів внутрішніх справ


Яковенко С.І.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Адаптація дітей раннього віку до умов дитячого навчального закладу


Шаталова О.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Інтерактивний компонент у структурі психологічного контакту психолога ДСНС із постраждалим в умовах надзвичайної ситуації


Цицей Р.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологические особенности реадаптации шахтеров, пострадавших в результате техногенных аварий на производстве


Федори Ю.С.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особистісні предиктори професійного вигорання працівників ДСНС України


Ушакова І.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Оперативна психокорекція станів військовослужбовців та військових колективів: діагностування, комплексні заходи


Стасюк В.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Наслідки професійного стресу у фахівців різних професійних типів (за систематизацією Д. Холанда)


Старик В.А.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особливості проявів професійного стресу фахівців за побічними показниками


Солдатов С.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Влияние экстремальных ситуаций на психические состояния курсантов НУГЗУ


Сергієнко Н.П.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Причини виникнення мобінгу у військовому колективі


Адамчук О.В.Потапчук Є.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Роль та функції емоцій в екстремальних ситуаціях, що пов’язані із професійною діяльністю в особливих умовах


Полтавська А.І.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особистісні чинники подолання стресових ситуацій в особливих умовах


Осьодло В.І.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічна готовність прикордонників до діяльності в екстремальних умовах


Литвинчук М.Ю.Олійник В.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Реализация комплексной программы как метод повышения психологической готовности кандидатов к обучению в военном ВУЗе


Абильнасирова М.К.Ожерельева О.А.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Мотиваційні аспекти професійної діяльності кінологів-рятувальників ДСНС України


Лаврик Т.В.Мордюшенко С.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Аналіз комплексної психологічної моделі особистості працівника органів внутрішніх справ


Александров Д.О.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Дослідження емоційного інтелекту при формуванні лідерських якостей сержантського складу Збройних Сил України


Куций О.А.Мацевко Т.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Методи і способи психологічного захисту особистості в умовах екстремальних ситуацій


Макаренко С.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічне вивчення особового складу як засіб реалізації кадрової політики у Збройних Силах України


Кузьменко М.Д.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Становлення та розвиток Черкаської наукової школи психологічної підготовки курсантів-рятувальників


Капля А.М.Кришталь М.А.Снісаренко А.Г.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особливості копінгових стратегій адаптації курсантів і студентів УЦЗУ


Афанасьєва Н.Є.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психосоматичні порушення у постраждалого населення внаслідок надзвичайної ситуації


Шевчук А.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Комунікативна компетентність як складова професійно важливих якостей оперативного працівника ОВС


Чернова О.Є.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Формування готовності психолога-практика до консультативної взаємодії


Чаплак Я.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Модифікація методики «Незакінчені речення» для діагностики професійно психологічної придатності до діяльності в надзвичайних умовах


Цокота В.Р.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Соціально-психологічна адаптація як чинник формування особистості курсантів МНС України


Хмиров І.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Модель продуктивної психологічної стійкості керівника МНС


Хворост М.Ю.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особливості самооцінки та рівня домагань у курсантів та студентів нуцзу з різною успішністю учбової діяльності


Кубанов М.Ю.Ушакова І.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психопрофілактика та психокорекція професійних деструкцій пожежних-рятувальників


Тогобицька В.Д.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Структури особистості, які забезпечують успішність оволодіння діяльностю майбутніми командирами підрозділів з охорони дипломатичних представництв


Товма М.І.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Професійна ідентичність особистості в процесі професіоналізації


Ткаченко А.Ю.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особливості динаміки локусу контролю рятувальників на різних етапах професійного становлення


Титаренко А.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Послідовність функціонування механізмів психологічного захисту в рятувальників у ситуації екзистенціальної загрози


Коврегін О.В.Тітаренко Д.С.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Влияние пола на переживаемые личностью состояния в ситуации переговоров


Танасов Г. Г.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особливості навчально-професійної взаємодії «майбутній інженер–педагог — комп’ютер»


Сузікова О.Г.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Ставлення працівників слідчих підрозділів органів внутрішніх справ до соціально-професійного оточення (гендерний аспект)


Ларіонов С.О.Ступакова О.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічна підтримка у спорті високих досягнень


Стеценко Н.Д.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Теоретико-методологічні проблеми формування психологічної стійкості фахівців рятувальних підрозділів МНС


Cинишина В.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психолог МНС в осередку надзвичайної ситуації


Середа Ю.І.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Комунікативна компетентність працівників диспетчерської служби 112


Сергиенко Н.П.Уварова Т.Ю.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Основоположні чинники особистості фахівців ризиконебезпечних професій


Радько О.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Проблема формування усвідомленого батьківського ставлення в сім`ях працівників овс шляхом психологічного тренінгу


Прасол М.І.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Саморегуляція та самоконтроль як професійно важливі якості працівників підрозділів громадської безпеки


Потапова С.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Сутність стрес-факторів різної етіології та їх вплив на психіку персоналу підрозділів цивільного захисту


Попов В.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Засоби масової інформації як чинник соціального управління в умовах надзвичайної ситуації


Погорелов С.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Основні психологічні підходи щодо поняття «життєстійкості особистості» у вітчизняній та закордонній науці


Побідаш А.Ю.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Аналіз соціально-психологічних проявів птср в осіб, які приймали участь у бойових діях


Ломакін Г.І.Підчасов Є.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Структурні показники психологічного здоров’я особистості


Назаров О.О .Перелигіна Л.А.Приходько Ю.О.Світлична Н.О.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Проблемна міжособистісна взаємодія в оперативно-службовій діяльності військовослужбовців державної прикордонної служби України


Опрошанська Л.В.Рютін В.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Основні проблеми організації надання екстреної психологічної допомоги постраждалим в умовах надзвичайної ситуації


Оніщенко Н.В.Тімченко О.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Причини соціально-психологічного характеру, що спонукають дорослих до повторного вибору професії


Мозговий Г.О.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особливості ціннісних орієнтацій неповнолітніх осіб із девіаціями поведінки


Михайлишин У.Б.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особливості ціннісно-смислової сфери керівників підрозділів овс в аспекті психологічної сумісності з підлеглими


Литвиненко Д.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Профессиональное и психологическое здоровье специалистов экстремального профиля


Криворотько А.С.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Об’єктивні та суб’єктивні детермінанти здійснення помилкових дій спортсменами пожежно-прикладного спорту під час змагань


Краснокутський М.І.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічні заходи з відновлення працездатності фахівців ризиконебезпечних професій


Корольчук М.С.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічні детермінанти стійкості особистості до дії стресогенних факторів


Корольчук В.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Чинники розвитку лідерських якостей курсантів


Кокун О.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Проблеми сучасної соціальної психології


Коваленко А.Б.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Формування мотивації фахівця до діяльності в екстремальних умовах


Іванова Н.Г.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Професійна відповідальність пілотів цивільної авіації як чинник безпеки авіації


Злагодух В.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Критерії діагностики лідерського потенціалу керівника внутрішніх військ МВС України та шляхи їх формування


Досяк М.І.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Теоретичні та прикладні основи психологічного тренінгу розвитку креативного мислення кримінальних аналітиків


Дерев’янко Т.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологические составляющие и механизмы оценивания чрезвычайных ситуаций


Данилова С.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Використання психомалюнка при здійсненні професійно-психологічного відбору в системі МВС України


Горяченко Р.І.Ковальова В.Ю.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Модель професійної психологічної готовності до діяльності представників ризиконебезпечних професій


Воробйова І.В.Колесніченко О.С.Мацегора Я.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Теоретические аспекты проблемы профессиографии


Вишневская В.П.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологическая модель рискованного действия


Вдовиченко О.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Сказкотерапия и арт-терапия как методы помощи в экстремальных ситуациях: границы и ориентиры общего ландшафта


Вачков И.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особливості агресивної поведінки у працівників служб охорони


Коваленко А.Б.Третьяков С.П.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особливості когнітивної сфери в екстремальних ситуаціях


Землянська О.В.Кузьмінова М.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Малювання як засіб спілкування з клієнтом в ситуації кризи


Єгорова О.Б.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Науково-історичні та теоретико-методологічні основи вчення про професійну надійність людини в загальносвітовій психологічній науці


Євсюков О.П.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Дослідження особливостей саморегуляції психоемоційних станів у кризових ситуаціях


Волкова О.Г.Жванія Т.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Розробка методологічних основ психологічного розуміння соціальних здібностей людини


Власова О.І.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Методологія досліджень психології діяльності: аналіз усталених підходів та пошук перспектив


Шимко В.А.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Криза міжособистісних стосунків та її вплив на особливості розвитку самооцінки дітей


Шайда Н.П.Шайда О.Г.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Взаємодія працівників МНС України з постраджалими в епіцентрі надзвичайної ситуації


Овсяннікова Я.О.Христенко В.Є.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічна готовність до дій в надзвичайних ситуаціях


Фурманець Б.І.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Вік як можлива причина психологічної кризи


Ушакова І.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Структура навчального процесу з питань забезпечення особистої безпеки працівників ОВС


Власенко І.В.Чміль М.О.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особистісні особливості кандидатів на службу в пожежно-рятувальні підрозділи МНС України, що не сприяють ефективності їх професійної діяльності


Тімченко О.В.Шевченко І.О .
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Прогнозування копінг-поведінки працівників аварійно-рятувальних підрозділів МНС України в умовах ліквідації крупномасштабної надзвичайної ситуації


Склень О.І.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Фактори, що впливають на вибір стилю поведінки у конфліктній ситуації


Сергієнко Н.П.Сергієнко Ю.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Специфіка служби в аеромобільних військах та особливості впливу стрибків з парашутом на психіку воїнів-десантників


Альохіна Н.В.Самойлов М.Г.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Деякі сучасні підходи до аналізу особистісних змін, викликаних психічними травмами


Лєбєдєв Д.В.Садковий В.П.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Формування мобільних груп екстреної психологічної допомоги та робота з населенням в осередку екстремальної ситуації (на прикладі роботи з населенням, постраждалим від вибухів на артилерійських складах під Новобогданівкою)


Ріпка С.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Емпіричне дослідження професійної мотивації офіцерів повітряних сил збройних сил україни


Ковальчук О.П.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Фактори, що сприяли стриманню та пом’якшенню негативних психоемоційних станів та проявів дезаадаптації в ситуації „гострого горя” у родичів загиблих в авіакатастрофі


Решетняк С.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Індивідуальна психологічна корекція негативних змін у психіці керівників МНС України після участі в ліквідації надзвичайної ситуації


Перелигіна Л.А.Приходько Ю.О.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Дослідження структури мотивації діяльності в екстремальних умовах


Олефір В.О.Скляров С.А.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особливості професійної діяльності працівників чергово-диспетчерських служб екстреного виклику МНС України


Гонтаренко Л.О.Назаров О.О .
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особливості прояву агресивної поведінки у деліквентних підлітків та школярів


Балабанова Л.М.Віденєєв І.О.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Ефективність засобів комплексного психологічного забезпечення професійної діяльності рятувальників


Миронець С.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Вплив глибинно-психологічних виток в агресивності на кризи у спілкуванні у майбутніх психологів


Мелоян А.Е.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особистісний аспект формування професійної компетентності майбутніх віськових психологів


Мась Н.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічна готовність працівників ОВС до застосування вогнепальної зброї з різним професійним досвідом


Бєлотицька Т.В .Макаренко П.В .
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Історія становлення групових тренінгових методів навчання, розвитку і корекції


Лефтеров В . О .
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Реакція на стрес та методи його подолання


Лєбєдєва С . Ю .
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особистість як суб’єкт правосвідомості та об’єкт судово-психологічної експертизи


Землянська О.В.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Психологічні механізми долання стресу у рятувальників


Крайнюк В .М .
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Класифікація шляхів та засобів збереження працездатності та безпечної діяльності спеціалістів


Корольчук М.С.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Спрямованість особистості підлітків, схильних до девіантної поведінки


Афанасьєва Н.Є.Ступіна В.О.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Екстремальна ситуація: сутність, зміст та рівні подолання


Корнев О.М.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особистісні зміни у працівників ОВС на різних етапах службової діяльності


Александров Ю.В.Долженко О.С.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Виявлення взаємозв’язку між особистісним и показниками і рівнем профессійної успішності працівників митних органів


Іванченко Ю.С.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Особливості організації захисно — копінгової поведінки в залежності від психометричного інтелекту


Боснюк В.Ф.
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

Рефлексивні механізми формування потенційних копінг — стратегій поведінки у надзвичайних ситуаціях


Кудрицька О . В .
Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"

СПРЯМОВАННІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКІВ, СХИЛЬНИХ ДО ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ


Афанасьева Н.Е.Ступина В.О.


 

 © 2015 — 2024 Центр информационных технологий НУЦЗУ